ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Στοχάζομαι, σκέπτομαι,λογίζομαι, και μετά ???  Μετά ίσως , .. αποφασίσω να δράσω, να κάνω πράξη τους στοχασμούς, τις σκέψεις, τους λογισμούς μου...ή να μείνω φυλακισμένος και ικανοποιημένος με τους στοχασμούς μου..
Κι΄όταν  στοχάζομαι μόνος έχω παρέα τον εαυτό μου, κι΄ο εαυτός μου έχει παρέα τις πέντε αισθήσεις μου, αν λειτουργούν βέβαια όλες οι αισθήσεις μου....
Φτάνουν  οι πέντε αισθήσεις ??? Απαντώ ευθέως όχι....
Γιατί τα βασικά εργαλεία για την  συναρμολόγηση και την επεξεργασία της σκέψης την έχουν κάποια άλλα περίεργα εργαλεία, που τα έχουμε ονομάσει ψυχή, συνείδηση, υποσυνείδητο, καρδιά, συναισθήματα, λογική, πνεύμα, εγκέφαλο....Και το τελευταίο που είναι ο εγκέφαλος παράγει το τελικό προϊόν, που είναι η έκφραση του προφορικού ή γραπτού λόγου, οι πράξεις.
Αυτά τα τελευταία εργαλεία με κορυφαίο τον εγκέφαλο δυστυχώς δεν λειτουργούν ομοιόμορφα σε αυτούς που τα κατέχουν,  είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι ζώα.
Και τούτο συμβαίνει, γιατί κανένα έμβιο πλάσμα δεν είναι αυτόφωτο, αλλά ετερόφωτο. Εδώ όμως θα αναφερθούμε στο πολιτικό ον, που λέμε άνθρωπο.
Επίσης όλα τα βοηθητικά εργαλεία του εγκεφάλου, που εν ολίγοις αποτελούν τον συναισθηματικό κόσμο κάθε πλάσματος λειτουργούν και αυτά εμπειρικά και ετερόφωτα.
Όλες οι εμπειρίες που συλλήβδην τις ονομάζουμε και γνώσεις καταγράφονται στον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, αλλά ταυτόχρονα οι ίδιες εμπειρίες  προσωρινά ή μόνιμα δημιουργούν και κτίζουν ένα νέο και μπορούμε να πούμε ένα παράλληλο κόσμο σε κάθε πλάσμα, με τον εγκέφαλο.
Αυτός ο νέος ή παράλληλος κόσμος που δημιουργείται μέσα σε κάθε πλάσμα του δίνει και μια ξεχωριστή θέση μέσα στο σύνολο των πλασμάτων  και τον διαφοροποιεί από τα άλλα δίπλα του, επειδή ο συναισθηματικός κόσμος που δημιουργείται, ένεκα των γνώσεων και εμπειριών δεν είναι ίδιος και ενιαίος σε όλους.
Αυτός ο παράλληλος κόσμος συναισθημάτων μπορούμε να πούμε ότι συγκροτεί τα βασικά χαρακτηριστικά ή τις ιδιαιτερότητες (ιδιότητες)κάθε πλάσματος, οι οποίες ως ιδιότητες ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκδηλώνονται πάντοτε σε συνεργασία με τον εγκέφαλο, ο οποίος τελικά και κρίνεται κατά πόσον τα λόγια ή οι πράξεις βρίσκονται σε αρμονία ή σε δυσαρμονία με τον συναισθηματικό κόσμο...
Άρα ο εγκέφαλος ως τελικός αποδέκτης και επεξεργαστής  όλων των δεδομένων καλείται σε συνδυασμό με τον κόσμο των συναισθημάτων και των πραγματικών γεγονότων να λάβει αποφάσεις και  να δώσει τις σωστές εντολές, τις οποίες ποτέ δεν κατατάσσουμε ως ορθές, αν το αποτέλεσμα δεν κρίνουμε ότι είναι εναρμονισμένο με το γενικό όφελος ή γενικό συμφέρον.
Στο σημείο αυτό εισάγεται αυτόματα η έννοια του ορθού ή της ορθολογικής σκέψης.
Έτσι λέμε πολλές φορές ότι αυτά το λόγια ή αυτές οι πράξεις είναι απόρροια συναισθηματικής-ψυχικής φόρτισης ή λογικής ή ορθής σκέψης με λογική, Να και ένας δεύτερος όρος, η Λογική.
Εδώ ανακύπτει το ερώτημα πότε μια σκέψη ή πράξη μπορεί να αξιολογηθεί ως λογική???
Μια ευθεία απάντηση είναι όταν αυτή γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία της κοινωνίας και αναδίδει το αίσθημα δικαίου και του γενικού οφέλους, προσοχή όχι του ατομικού οφέλους του ενός ή των ολίγων.
Με γνώμονα τα παραπάνω και για να μη πλατειάζω καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο στοχασμός κάθε πλάσματος αποτελεί μια αναγκαιότητα και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο.
Το ζητούμενο λοιπόν σε όλες τις οργανωμένες κοινωνίες αιώνες τώρα παραμένει το ίδιο και ο συλλογικός στοχασμός με βάση τον ορθή σκέψη αντιμάχεται τον συναισθηματικό στοχασμό, το φυσικό αίσθημα δικαίου και προσπαθεί να ισορροπήσει, δικαιολογώντας κάθε φορά ανάλογα με τις περιστάσεις τις αποφάσεις των εγκεφάλων ή ανεγκέφαλων.
Μέσα από αυτή την αέναη διαδικασία δυο παράλληλων κόσμων, της ορθής σκέψης και του συναισθήματος, ο στοχασμός συνεχίζεται, Τα αποτελέσματα των στοχασμών καταγράφονται και στους δυο κόσμους και παράγουν ιστορία (εμπειρία) και πολιτισμό μέσα στη φύση των πλασμάτων.
Ιστορία και πολιτισμό δημιουργήσαμε ίσα με δω και η αξιολόγηση των στοχασμών μας καταδεικνύει αν είμαστε σε σωστό δρόμο ή αν ο τρόπος δράσης και οι μέθοδοι που ακολουθήσαμε θέλουν βελτίωση ή ανατροπή...
Στοχαστείτε λοιπόν συμπολίτες....Στοχαστείτε.....Και μη περιμένετε να αποφασίζουν άλλοι για σας...
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου