ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

Η 7 μελής Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή Συσπείρωσης, που προήλθε από κλήρωση 57 Συλλογικοτήτων στις 20-3-2016 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», μετά από το κάλεσμα συσπείρωσης του Πολιτικού φορέα «Εθνεγερσία»,  ανακοινώνει τις  Αρχές και τις Θέσεις, οι  οποίες  αποτελούν την βάση για περαιτέρω συνεργασία τόσο των νέων  Συλλογικοτήτων ή προσωπικοτήτων, που θα εκφράσουν την επιθυμία για μελλοντική συνεργασία, όσο και των ήδη καταγεγραμμένων Συλλογικοτήτων.

Η  επίσημη Δημοσίευση των παρακάτω Θέσεων και Αρχών για όσα οραματιζόμαστε και διεκδικούμε ως Πολίτες διαφόρων συλλογικοτήτων, έχουν μια κοινή αφετηρία σκέψης.
Την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα δεσμά της κομματοκρατίας και την λειτουργία της δημοκρατίας με κυρίαρχα όργανα όλους τους πολίτες και την σταδιακή κατάργηση  της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας.
Κυρίαρχο όργανο για όλες τις τοπικές,  εθνικές και Διεθνείς αποφάσεις του κράτους θα είναι το συλλογικό όργανο που θα επιλέξουν οι πολίτες εμπνεόμενοι από την Αθηναϊκή Δημοκρατία.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
1. Η διαφύλαξη της συνοχής των πολιτών και η προάσπιση με οποιοδήποτε τρόπο της Εθνικής μας κυριαρχίας και αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας.
2. Η αναθεώρηση του Συντάγματος, έτσι που να καθορίζει με απλό και σαφή τρόπο τις αρμοδιότητες όλων των οργάνων της Πολιτείας, που ασκούν ή πρόκειται να τους ανατεθούν δημόσια αξιώματα, ως και τον τύπο  πολιτεύματος που θα αποφασίσουμε να  έχουμε.
3. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος θα αποκατασταθεί το Δημοκρατικό Πολίτευμα και οι τρείς εξουσίες (νομοθετική- δικαστική- εκτελεστική), θα λειτουργήσουν αυτόνομα, χωρίς επικαλύψεις.
4. Η δικαστική εξουσία θα αναλάβει με εντολή του συλλογικού οργάνου που θα επιλέξουν οι πολίτες  και την συνδρομή της νομοθετικής εξουσίας, την κάθαρση των πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων ή εγκλημάτων με αναδρομική ισχύ, ως και την απόλυτη προστασία του πολίτη από ενέργειες ή παραλείψεις της εκτελεστικής λειτουργίας.
5. Ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου.
1.Εθνικά  Θέματα:
Κατοχύρωση εθνικής κυριαρχίας.
Επιλογή των  φίλων μας με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Σύσταση   μόνιμου Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής  με γνώμονα την απόλυτη διασφάλιση των  συμφερόντων της  χώρας. Η σύνθεση του Συμβουλίου Ε.Π. να αποτελεί, μετά από  το συλλογικό όργανο που έχουν επιλέξει οι πολίτες, το κορυφαίο  όργανο του κράτους  και ως μόνιμα μέλη του πέραν  του Υπουργικού Συμβουλίου προτείνεται, να συμμετέχουν ισότιμα οι Αρχηγοί  των υπολοίπων κομμάτων της Βουλής, οι Αρχηγοί των τριών Όπλων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος του Συνταγματικού δικαστηρίου και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πιθανόν και άλλες προσωπικότητες κύρους.  Το Σ.Ε.Π. να συγκαλείται σε έκτακτες περιπτώσεις από τον   Πρόεδρο της Δημοκρατίας , ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Βουλής ή  από το κυρίαρχο συλλογικό όργανο.  Του Σ.Ε.Π.  θα Προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλέγεται από τον λαό.
Αναβάθμιση του στρατεύματος, με πλήρη Διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία με αξιοκρατική και όχι κομματική επιλογή στελεχών.
 Κήρυξη ουδετερότητας της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα δεν ανήκει σε κανέναν.
 Έρευνα για  έξοδο της χώρας  από κάθε υπερεθνικό οργανισμό, που καθίσταται επιζήμιος για την χώρα.

 ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

1.Οικονομία:
Ανάπτυξη – Επανίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ευημερία και πρόοδος στην κοινωνία, κατάργηση της πολυνομοθεσίας και γραφειοκρατίας που αποτελούν  την τροχοπέδη της υγιούς ανάπτυξης.
Επανίδρυση του κράτους σε υγιείς βάσεις.
Λογιστικός έλεγχος του χρέους σε συνδυασμό με την απόφαση Επιτροπής Αληθείας ή και άλλων διεθνών οργανισμών.
Διαγραφή επαχθούς, απεχθούς και επονείδιστου χρέους.
Κατάργηση Μνημονίων.
Κρατικοποίηση ή κοινωνικοποίηση των Τραπεζών, άνευ χρεών και άλλων επιζήμιων υποχρεώσεών τους και ίδρυση Εθνικής Τράπεζας.
Εθνικό νόμισμα.
Διεκδίκηση Γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών.
Άμεση κατάργηση όλων των επαχθών συμβολαίων  ξεπουλήματος Δημόσιας  Περιουσίας.
Αξιοποίηση του Εθνικού πλούτου.
Στήριξη της Ποντοπόρου και της Ακτοπλοϊκής Ναυτιλίας, ως και των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων.
Σταδιακή μείωση του ΦΠΑ, επαναφορά του αφορολόγητου και μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10%. (Αναπτυξιακή Φορολογική Πολιτική).
Εξαιρείται από το ΦΠΑ η αγροτική παραγωγή και η αλιεία.
Ενιαίο και σταθερό  φορολογικό σύστημα, μέσα από το οποίο   θα προβλέπεται και η  δίκαιη αναδιανομή των φόρων βάσει της δυνατότητας εκάστου πολίτη.
Αξιοπρεπής διαβίωση για όλους, στήριξη της Οικογένειας.
Αλληλεγγύη, κοινωνικό κράτος με στόχους κανείς έλληνας πολίτης να στερείται των βασικών αναγκών ( εργασία,  κατοικία, υγεία, παιδεία, ένδυση, τροφή) και παροχή σύνταξης ή επιδομάτων για τους αναξιοπαθούντες.
 Πλήρη εκμετάλλευση της αναξιοποίητης εκκλησιαστικής και δημόσιας περιουσίας.
2. Παιδεία-Πολιτισμός .
Ελληνοκεντρικός, ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Όλη η Ελλάδα να γεμίσει Σχολές και Πανεπιστήμια, όπως και στην Αγγλία.

3.Επαναπατρισμός των παιδιών μας .
Μνημονιακοί  πρόσφυγες. Έξυπνα και άμεσα εφαρμόσιμα προγράμματα επαναπατρισμού.
Ολοκληρωμένα  προγράμματα με ισχυρά κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σε συνδυασμό με την αποκέντρωση, την πρωτογενή παραγωγή, τις νέες μορφές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
 4.Μεταναστευτικό.
 Ποσόστωση επί του πληθυσμού κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου όλων των προσφύγων και επαναπατρισμός ή απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών.
Διεθνοποίηση του προβλήματος.
Καταργούνται όλες οι μαζικές ιθαγένειες.
Η υπηκοότητα με συγκεκριμένους όρους (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Όχι σε ανέγερση  λατρευτικών  ναών οιονδήποτε άλλων θρησκειών πέραν της  Χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, επίσημης θρησκείας της Ελλάδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Το καταστατικό της συλλογικότητας θα εξασφαλίζει την δημοκρατική και την διαφορετική λειτουργία τόσο στο πρώτο στάδιο (προεκλογικό), όσο και μετεκλογικό, αν εισέλθει στην Βουλή, έναντι όλων των άλλων συστημικών κομματικών μηχανισμών , γιατί  προβλέπει:
Την ισοτιμία όλων των συλλογικοτήτων.
Την μη ύπαρξη Προέδρων ή Αρχηγών.
Την διαφορετικού τύπου ανάδειξη Βουλευτών ή Αρχηγών ή άλλων στελεχών.
Την άμεση ανακλητότητα όλων των μελών ή των οργάνων που έχουν αναλάβει καθήκοντα.
Την μη μετατροπή του πολίτη σε επαγγελματία πολιτικό ή έμμισθο υπάλληλο.
Την μη επανεκλογή του πολίτη με κλήρωση ή εκλογή σε δημόσιο αξίωμα πέραν των 2 ετών.
Την μη συνταξιοδοτική απολαβή ή ειδική αποζημίωση κληρωθέντος  ή εκλεγμένου πολίτη.
Τον πλήρη οικονομικό έλεγχο των πολιτών πριν και μετά το πέρας των δημόσιων αξιωμάτων.

Την κατάργηση της ασυλίας και όλων των άλλων προνομίων των δημοσίων αρχόντων.
Με αυτή την φιλοσοφία και με αυτές τις Αρχές και Θέσεις  ξεκινήσαμε τον Δημοκρατικό μας αγώνα όχι με σκοπό να κατακτήσουμε την εξουσία, αλλά με σκοπό να γίνουμε πρώτα εμείς πολίτες. Πολίτες που θα δοκιμασθούμε στην διαδικασία της δημοκρατικότητας και της συλλογικής δράσης πέρα από κόμματα και ιδεολογίες. Να καταμετρήσουμε τις δυνάμεις μας με την Πανελλαδική συσπείρωση, που προσπαθούμε.
Θα αποδείξουμε αν μπορούμε να ζήσουμε δημοκρατικά ,χωρίς αντιπροσώπους και χωρίς καθοδηγητές.
Να  αποδείξουμε πόσο υπεύθυνοι πολίτες και όχι ιδιώτες είμαστε, που θα μπορέσουμε να αναλάβουμε όλοι μαζί το βάρος της διακυβέρνησης της πατρίδας μας που όλοι αγαπάμε το ίδιο.
Η πατρίδα μας χρειάζεται τώρα όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.
Ας αποδείξουμε ότι είμαστε πολίτες και όχι λαός.
Ας αποδείξουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι αυτή του Ρουσσώ και του Μοντεσκιέ.
Ας αποδείξουμε και ας φωτίσουμε τον κόσμο πως λειτουργεί η πραγματική δημοκρατία που γεννήθηκε σ' αυτή την χώρα των Ελλήνων.
Το αξίζει η χώρα μας το αξίζουμε εμείς, το οφείλουμε στα παιδιά μας.
Ας απελευθερώσουμε την χώρα από τα δεσμά της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας.
 Ξεκινήσαμε. Σας περιμένουμε. Το δεύτερο προσκλητήριο θα γίνει στις 15 Μαΐου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.-3 μ.μ., στον ίδιο χώρο, στο ξενοδοχείο  «ΤΙΤΑΝΙΑ», για την ανάδειξη πολιτικών επιτροπών και του επίσημου ονόματος της  σημερινής Συλλογικότητας.


 Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου