ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ.... ΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣ[ΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ??? ΚΑΝΕΝΑ... Είδατε ποτέ κάποιο κόμμα να υπεραμύνεται για το δικαίωμα στην εργασία ανθρώπων που βγαίνουν στη σύνταξη και ο νόμος Κατρούγκαλου όπως και οι προηγούμενοι, απαγόρευαν την εργασία έμμεσα , αφού έπρεπε να τους κοπεί στο 60% η σύνταξή τους.? Στελέχη του ιδιωτικού και Δημόσιου που θέλουν να συνεχίσουν την εργασία με το σκεπτικό ότι, θα καταλάβουν θέσεις εργασίας νέων αποκλείονται , ή εάν συνεχίσουν θα πρέπει να τους περικοπεί η σύνταξη στο 60%, λες και δεν τα έχουν πληρώσει όλα τα χρόνια που δούλευαν.Σκεφθείτε ένας προσοντούχος συνταξιούχος να ρισκάρει μέρος του εφ' άπαξ ή άλλων οικονομιών στο επιχειρείν ή σε κάποια θέση ιδιωτικού τομέα, λόγω προσόντων και να αποκλείεται λόγω του υπάρχοντος νόμου.. Και μετά μας λένε ότι θέλουν ανάπτυξη..Εάν στην επιχείρηση του συνταξιούχου που θα ρισκάρει ένα σοβαρό ποσόν και απασχολήσει και υπαλλήλους έναν δύο ή τρεις ή περισσότερους , θα πληρώνει εισφορές και φόρους υπερδιπλάσιους και περισσότερους φυσικά από το 60% της περικοπής της σύνταξης,. Ποιος θα ωφεληθεί πρώτα? Το κράτος ή ο επιχειρών συνταξιούχος? Φυσικά και οι δυο ...Συνάμα δε θα μειωθεί και η ανεργία..Άρα ο ισχύων νόμος είναι ωφέλιμος? ΟΧΙ... Γιατί δεν καταργείται? Τι συμφέροντα εξυπηρετούνται από πίσω? Όσον αφορά το δημογραφικό μας πρόβλημα. Ποιο κόμμα ανήγγειλε ποτέ, ότι ζευγάρια με τρία τέκνα και άνω θα τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης ίσως και φορολογικής απαλλαγής όταν τα εισοδήματάτους είναι εξ αντικειμένου χαμηλά? Αντί αυτού παρατηρούμε τα αντίθετα. Η χώρα μας έπρεπε να έχει 30 τουλάχιστον εκατομμύρια ψυχές και σε λίγα χρόνια ζήτημα να είμαστε πέντε...Αυτό λέτε να μη το ξέρουν οι πολιτικοί ταγοί στην πατρίδα μας? Υπάρχει κανένα κόμμα να υπεραμύνεται για όλα τα παραπάνω?