ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του 50% των προσκληθέντων ιδρυτικών μελών η προτελευταία συγκέντρωση πριν από την τελική παρουσίαση του υπό ίδρυση Συλλόγου με την προσωρινή επωνυμία ¨ΑΙΓΙΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ".
Οι ομιλητές τοποθετήθηκαν σε θέματα τροποποίησης του Καταστατικού που αφορούν την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον εισηγητή για την τροποποίηση του καταστατικού διατυπώθηκε η άποψη ότι το Δ.Σ.πρέπει να είναι 9μελές και όχι 5μελές με 4 αναπληρωματικά μέλη. Η εκλογή με το μεικτό σύστημα εκλογής και κλήρωσης θα δημιουργούσε προβλήματα έγκρισης από το Πρωτοδικείο, γιατί στον βασικό Νόμο περί Σωματείων δεν αναφέρεται ο τρόπος εκλογής με κλήρωση.
Συμφωνήθηκε να προσκομισθεί αντίστοιχο καταστατικό που έχει εγκριθεί από το Πωτοδικείο Αθηνώνόπου η ανάδειξη του Δ.Σ. γίνεται με την διαδικασία της κλήρωσης και η θητεία τους είναι 1 έτος χωρίς δικαίωμα επανεκλογής..
Το δεύτερο θέμα ήταν ο τρόπος λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν ως εισηγητικές ή γνωμοδοτικές Επιτροπές Εργασίας προς τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς.
Επίσης μια άποψη που συζητήθηκε ήταν ότι, η τυχόν ανάληψη πρωτοβουλιών με σύσταση εταιρειών ή ΚΥΝΣΕΠ ή οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού συναιτερισμού εκ μέρους των μελών του Συλλόγου πιθανόν να δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνιστηκότητας και όχι μόνον στο Σύλλογο.
Στις δευτερολογίες των ομιλητών έγιναν διαφορετικές τοποθετήσεις, οι οποίες θα επανασυζητηθούν στην επόμενη συγκένρωση.
Οι συγκεντρωθέντες συμφώνησαν στην επόμενη συνάντηση να επαναπροσδιορίσουν τους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου και ένας από τους ομιλητές διετύπωσε την άποψη, μήπως η ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου θα πρέπει να αποσκοπεί περισσότερο στην πρόσκληση πολιτών για την ανάδειξη, καταγραφή των τοπικών προβλημάτων με σχετικές προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.
Μετά 2ωρο η συζήτηση τελείωσε και συμφωνήθηκε μετά 15νθήμερο να επαναληφθεί.    

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου