Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων
https://informedinfrastructure.com/wp-content/uploads/2014/08/enovo_sensor.png            

                                                                                                            O Συντάξας

Ανδρέας Κουσκούρης
Αθήνα 2016
Οι τάσεις στην αγορά έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων ,τάσεις ,κατανομή και ανάπτυξη
Η Future Market Insights ανήγγειλε την έκδοση Smart Waste Management Market: Global Industry Analysis and Opportunity Assessment 2015-2025"
Η εξέλιξη των στερεών αποβλήτων αποτελεί κύρια απειλή στην κοινωνία και στο περιβάλλον και στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι  χρήσιμη σαν στρατηγικός ανανεώσιμος πόρος. Η συνολική παραγόμενη ποσότητα από το 2014 που ήταν 1,5 δισ. τόνοι  αυξάνει στα 2,3  δισ. τόνους μέχρι το τέλος του 2025. Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων βοηθάει να μειωθεί το συνολικό κόστος συλλογής - μεταφοράς των αποβλήτων μέχρι και στο 50 %.
Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων υποδηλώνει την ΔΣΑ που παράγονται από τα αστικά κτίρια , οικίες, οδούς , εμπορικά κτίρια , δημόσιους χώρους, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα. Η Έξυπνη Διαχείριση αποβλήτων χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνολογίες όπως ο εντοπισμός με ραδιοσυχνότητες (RFID) disposal tags, πνευματικά συστήματα συλλογής - μεταφοράς , κάδοι με εγκατεστημένους αισθητήρες που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο μέτρηση πλήρωσης τους με στερεά απόβλητα. Η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων ουσιαστικά μειώνει τα καύσιμα και το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το αποτύπωμα του άνθρακα. Κατάλληλη και αποτελεσματική ΔΣΑ μέσα από έξυπνη διαχείριση αποβλήτων μπορεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα σχετιζόμενα με ρύπανση του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές και δημόσια υγεία  και δημιουργεί περισσότερο βιώσιμες πόλεις.
Παγκόσμια αγορά έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων : Οδηγοί και περιορισμοί.
Πάνω από το 90% του όγκου των αποβλήτων αναμένεται να παραχθεί από την Ασία και την Αφρική , πρωταρχικά στις αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία. Ο αυξανόμενος όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων αποτελεί σημαντική ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία οδηγεί την παγκόσμια αγορά έξυπνης διαχείρισης των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Η ταχεία πρόοδος στην τεχνολογία και η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι καταναλωτές τείνουν να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα ή παρωχημένα προϊόντα με την τελευταία έκδοση που διατίθεται στην αγορά που οδηγεί σε δραματική αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο. Οι αποτελεσματικές και προηγμένες τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης των αποβλήτων, όπως η αεριοποίηση και RFID κερδίζουν έδαφος στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Βορείου Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. Η ανάπτυξη προηγμένων υποδομών για τη στήριξη της αγοράς έξυπνης διαχείρισης των αποβλήτων κοστίζει πολύ ακριβά και το οποίο λειτουργεί ως μια μεγάλη πρόκληση στις περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η αύξηση των ποσοστών αστικοποίησης που ακολουθείται από αύξηση των εισοδημάτων είναι μερικοί άλλοι παράγοντες που πυροδοτούν την παγκόσμια αγορά έξυπνης διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.
World bank
Η ταχύτητα παραγωγής αποβλήτων αυξάνει και εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει την ποσότητα των 11 εκατ. τόνων αποβλήτων την ημέρα μέχρι το 2100 ανέφερε ο ειδικός για το αστικό περιβάλλον και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Μέχρι την παραπάνω αναφερθείσα ημερομηνία ο αυξανόμενος παγκοσμίως αστικός πληθυσμός θα παράγει τριπλάσια ποσότητα αποβλήτων από ότι δημιουργούνται σήμερα. Οι ποσότητες αποβλήτων που παράγονται στις πόλεις πρόσφατα καλύπτουν μία γραμμή από απορριμματοφόρα μήκους 5.000 χλμ τη μέρα. Το κόστος ΔΣΑ παγκοσμίως αυξάνει από 205 δισ USA $ το έτος το 2010 σε 375 δισ USA $ με την μεγίστη αύξηση στις αναπτυσσόμενες  χώρες.
Η αύξηση σταδιακά θα αυξάνει και παράλληλα θα μειώνεται σε διάφορες περιοχές, σε διαφορετικούς χρόνους, εξαρτώμενη μερικώς από την αύξηση του πληθυσμού, τις προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων καθώς και τις αλλαγές στην συμπεριφορά.
Μέχρι να συμβούν τα παραπάνω , η αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων σημαίνει αύξηση του κόστους για τις κυβερνήσεις καθώς επίσης θα υφίστανται περικοπές μελλοντικά.
Μέχρι το 2030 τα 2/3 του πληθυσμού παγκοσμίως θα κατοικεί σε πόλεις . Το γεγονός αυτό καθιστά απαιτούμενο την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη ζωή στις πόλεις. Η αποτελεσματική χρήση και ο υπεύθυνος χειρισμός των πόρων αποβαίνει επίσης όλο και περισσότερο σημαντική.
Μία λύση μπορεί να κείται στην εξεύρεση  μίας έξυπνης προσέγγισης στην συλλογή αποβλήτων που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μοναδιαίο κόστος στην ΔΣΑ (και προσεγγίζει το 61% του συνολικού κόστους διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Η.Π.Α σύμφωνα με αναλυτές. Εντωμεταξύ , το περιβαλλοντικό κόστος δεν έχει υπολογισθεί.
Σκεφτείτε σχετικά με αυτό. Τα αστικά απόβλητα τυπικά συλλέγονται με οχήματα που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το πετρέλαιο , τα οποία κινούνται μεταξύ και κενών κάδων άσχετα αν έχουν πληρωθεί. Οσο περισσότερο χρονικό διάστημα κινούνται στους δρόμους , τόσο μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα και επικίνδυνες εκπομπές NOx. Η συλλογή των αστικών αποβλήτων είναι ανεπαρκής. Εάν οι κάδοι δεν εκκενώνονται στα απορριμματοφόρα τον κατάλληλο χρόνο τότε υπερχειλίζουν και παραμένουν πέριξ του κάδου και του δρόμου μικροαπορρίμματα.
Στις σύγχρονες πόλεις , η έξυπνη διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μέρος των έξυπνων προγραμμάτων τους (π.χ  Βαρκελώνη).
Οι τάσεις αυτές είναι ο λόγος για την ανάπτυξη προγραμμάτων έξυπνων πόλεων , που σκοπεύουν να βελτιώσουν την κατάσταση στις αστικές περιοχές , χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. "The Internet of Things " (IoT) παρέχει νέες ευκαιρίες για να κάνουν τις πόλεις εξυπνότερες.
Η RFID στις επάλξεις των εξελίξεων με τάση να διεθνοποιηθεί.
Αφού ο ατομικός κάδος των απορριμμάτων εντοπίζεται με τεχνολογία RFID και η χρέωση πραγματοποιείται  με πραγματικό βάρος έχει καταστεί σύνηθες στην Ευρώπη και αποτελεί μία μέθοδο που χρησιμοποιείται λιγότερο σε άλλες περιοχές του πλανήτη συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Ποιοί είναι οι λόγοι για αυτό και πρόκειται αυτό να αλλάξει;
Το δημοφιλές των λύσεων με την μέθοδο RFID στην Ευρώπη προκαλείται από:
·         Περιορισμένους χώρους για ταφή η την απαγόρευση χρήσης τους.
·         Υψηλά τέλη για την διάθεση των αποβλήτων
·         Ικανότητα να υπολογίζεις την χρέωση των αποβλήτων ανά χρήστη για όσα απόβλητα παράγουν (με το σύστημα πληρώνω όσο απορρίπτω)
·         Σημαντική εξοικονόμηση αποβλήτων που δεν διατίθενται.
·         Συνολική εξοικονόμηση χρέωσης αποβλήτων
Το σύστημα πληρώνω όσο πετάω με λύσεις της τεχνολογίας RFID είναι συνήθης μέθοδος στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις όπου τα διαμερίσματα και οι κατοικίες βρίσκονται πλησίον η μία στην άλλη. Οι κάδοι σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολο να εντοπισθούν και να τους εκχωρηθεί μία συγκεκριμένη διεύθυνση. Χώρες όπως η Φιλανδία , Νορβηγία, Τσεχία , Δανία , Ιταλία , Γαλλία και Ισπανία και πόλεις  όπως το Παρίσι, Βαρκελώνη, Βενετία , και Ρώμη ,είναι μερικές που ονομάζουμε που έχουν εφαρμόσει λύσεις ΔΣΑ μέσα στις πόλεις τους.
Ποιό είναι το κόστος;
Η τιμολόγηση του λογισμικού σαν παροχή υπηρεσίας βασίζεται σε μηνιαία χρέωση ανά όχημα και κυμαίνεται από 15 € μέχρι 50 € από την ποσότητα των δεδομένων που θα χειρισθεί , τα modules και τις χώρες / περιοχές.
Ο εξοπλισμός του οχήματος αρχίζει με ένα μέσο όρο γύρω στα 500 € όταν υπάρχει μόνο GPS/GPRS μέχρι και 7.500€, όταν υπάρχει ένα πλήρες σύστημα με GPS/GPRS, υπολογιστή onboard και εντοπισμό κάδου με RFID.  Οι τιμές αυτές επίσης ποικίλουν εξαρτώμενες από τα συστήματα , τις χώρες/περιοχές και τον προμηθευτή.
Οι αναμεταδότες (transponders) που εγκαθίστανται μέσα στους κάδους συνήθως κοστίζουν 3 € - 4 €. Η τιμή επίσης ποικίλει εξαρτώμενη από την εφαρμογή , τον προμηθευτή και την χώρα/περιοχή. Προσθέτοντας ζύγιση επί του οχήματος και / ή αισθητήρες επιπέδου πλήρωσης , το κόστος αυξάνει σημαντικά.
Συνιστάται επίσης η σύμβαση για την επέκταση του χρόνου εγγύησης για παρελκόμενα , υπηρεσία επισκευής και ταχύ χρόνο αντίδρασης (24 - 48 ώρες).Το κόστος αυτού του τύπου της συντήρησης δύναται να προσθέσει ένα 10 % της επένδυσης του εξοπλισμού ανά έτος. Τα συστήματα βελτιστοποίησης των διαδρομών παρουσιάζονται να είναι οικονομικά αποδεκτά συγκρινόμενα με το πλήρες κόστος της υπηρεσίας συλλογής (Α/Φ , Κάδοι, ανθρώπινοι πόροι). Κατά μέσο όρο είναι πολύ λιγότερο από το 1% του συνολικού κόστους που συνεπάγεται με μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και λοιπών ωφελειών.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Οι αισθητήρες υπερήχων παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο ανίχνευσης με ιδιότητες που δεν υπάρχουν σε άλλες τεχνολογίες. Με τη χρήση μιας ευρείας ποικιλίας μετατροπέων υπερήχων και διάφορα φάσματα συχνοτήτων, ένας αισθητήρας υπερήχων μπορεί να σχεδιαστεί για να λύσει πολλά προβλήματα εφαρμογών που είναι απαγορευτικά στο κόστος ή απλά δεν μπορούν να λυθούν από άλλους αισθητήρες. Οι αισθητήρες υπερήχων εκπέμπουν  συνεχώς ηχητικούς παλμούς υψηλής συχνότητας προς την επιφάνεια του στόχου και ανακλώνται πίσω στον αισθητήρα. Τα ηλεκτρονικά του αισθητήρα μετρούν το χρόνο λήψης του σήματος και τον μετατρέπουν σε μονάδα μήκους.

URBIOTICA | Productos | Sensores | U-Dump, sensores de llenado de contenedores

Δεδομένου ότι η ταχύτητα του ήχου επηρεάζεται από τη θερμοκρασία αέρα, οι αισθητήρες μας υπερήχων περιλαμβάνουν έναν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις στάθμης/απόστασης αντισταθμίζονται αυτόματα σε όλη την κλίμακα λειτουργίας του αισθητήρα.

Κλασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την ανίχνευση προσέγγισης, την παρουσία ή την απουσία αντικειμένου, την ανίχνευση εμποδίων σε αυτοματοποιημένα οχήματα, την μέτρηση απόστασης, μέτρηση στάθμης, κ.λπ... κ
.λπ...

Έξυπνοι κάδοι αποβλήτων

·          Το επίπεδο πλήρωσης των κάδων πραγματοποιείται με αισθητήρες υπερήχων, GPS , Θερμοκρασία και αισθητήρα κλίσης του κάδου.
·         Έξυπνοι κάδοι αποβλήτων και ανακύκλωσης - Βελτιστοποιούν τα logistics μειώνοντας το κόστος συλλογής μέχρι και 50 %.
·         Οποιαδήποτε στιγμή γνωρίζεις το βαθμό πλήρωσης του κάδου
·         Ενημερώνεις τους οδηγούς απορριμματοφόρων σε  tablets ή έξυπνα κινητά για τις πιο αποτελεσματικές  διαδρομές συλλογής
·         Ελαχιστοποιείς τα τηλεφωνικά παράπονα σχετικά με την υπερπλήρωση των κάδων.
·         Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις που να μπορούν να εξοικονομήσουν το τετραπλάσιο της επένδυσης
·         Εκτιμάται ότι το μήκος των διαδρομών συλλογής δύναται να μειωθεί μέχρι το 30 %.
Με μια ματιά
·         Η έξυπνη τεχνολογία με υπερήχους συνδυάζεται με τεχνολογίες επικοινωνίας GSM
·         Συχνές αναφορές από μετρήσεις βαθμού πληρώσεως του κάδου και στοιχεία αισθητήρων μέσω δικτύου κινητής επικοινωνίας.
·         Ισχυρός αισθητήρας υπερήχων εντοπίζει το επίπεδο πλήρωσης του κάδου ανεξάρτητα του είδους των αποβλήτων.
·         Το επίπεδο πλήρωσης των κάδων αποτελεί την βάση για τις βελτιστοποίηση  των διαδρομών συλλογής αποβλήτων.
·         Μειώνονται οι εκπομπές αερίων και τα επίπεδα θορύβου και ενέργειας.
·          Mε τις αναφορές από τους αισθητήρες συγκεντρώνονται πληροφορίες που βοηθούν και τις benchmark  στην δημιουργία KPI (βασικών δεικτών επίδοσης) για την περαιτέρω στρατηγική της εταιρείας/φορέα.
·         Ο αισθητήρας λειτουργεί ασύρματα φέρον μπαταρίας μεγάλης διάρκειας ζωής (π.χ 10 έτη)
·         Ζυγίζει λιγότερο από 0,25 χγρ και εγκαθίσταται σε κάθε κάδο.
·         Φέρει εσωτερική κεραία και κάρτα sim που στέλνει αναφορές μέσω κινητών δικτύων
·         Η συντήρηση έχει μηδενικό κόστος με την το αντιδιαβρωτικό προστατευτικό κέλυφος που φέρει..
·          Δύναται να κάνει μετρήσεις μέχρι βάθος 7,5 μέτρα.


Το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη συλλογή ανακυκλώσιμων και κομποστοποιημένων . Η μονάδα αισθητήρων περιλαμβάνει κίνηση , θερμοκρασία και αισθητήρες με υπερήχους.
Το σύστημα έχει δοκιμασθεί σε 140 είδη κάδων και σε περισσότερα από 30 είδη αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων χαρτιού , πλαστικού , κόμποστ , χρησιμοποιημένων λαδιών , μετάλλων και textiles (κλωστοϋφαντουργικά).
Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της αποδόμησης στους κάδους του κόμποστ.
Το σύστημα στέλνει μηνύματα όταν υπάρχουν στοιχεία διακύμανσης της θερμοκρασίας. Ορισμένοι πελάτες όπως οι εταιρείες ανακύκλωσης μπορεί να θέλουν να ασφαλίσουν το περιεχόμενο των κάδων γιατί έχουν αξία. Τοποθετώντας μία αυτόματη λειτουργία ενημέρωσης , οι πελάτες δύναται να βεβαιώσουν ότι αν η μονάδα εντοπίσει  κάποια κίνηση, δύνανται να ανταπαντήσουν ταχέως σε πιθανή κλοπή.
Ο αισθητήρας υπερήχων σκανάρει το περιεχόμενο για να αποφασίσει την πλήρωση των κάδων κάθε μία ώρα. Ενώ η κίνηση και η θερμοκρασία των αισθητήρων λειτουργεί συνεχώς. Η μπαταρία διαρκεί 10 έτη και μπορεί να επεκταθεί αν ο αισθητήρας υπερήχων σετάρεται έτσι ώστε να μειώνει ολιγότερο συχνά σκαναρίσματα όταν τοποθετούνται σε σπανίως χρησιμοποιούμενους κάδους.

Smartbin

ΣΥΧΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.    Δύναται ο αισθητήρας να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κάδο αποβλήτων ;
Έχουν υποστηριχθεί 100 τύποι κοινών κοινών μέσων προσωρινής αποθήκευσης. Τυπικά δύναται να εγκατασταθεί εφόσον υπάρχει cellular coverage και μη ύπαρξη εμποδίων μπροστά από τον αισθητήρα.
2.    Μπορεί η λύση να επιτευχθεί για οποιοδήποτε είδος αποβλήτων;
Πρόσφατα έχουν υποστηριχθεί τα παρακάτω κλάσματα αποβλήτων: Σύμμικτα απόβλητα , χαρτί , χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα , ΑΗΗΕ , textiles, ORGANICS - FOODWASTE
3.    Απαιτεί ο αισθητήρας ηλεκτρική σύνδεση;
Όχι, ο αισθητήρας .λειτουργεί ανεξάρτητα δεν χρειάζεται ηλεκτρική σύνδεση γιατί διαθέτει μπαταρία λιθίου και έχει υψηλή απόδοση
4.    Πως μεταφέρονται τα δεδομένα;
O αισθητήρας χρησιμοποιεί ασύρματο κινητό δίκτυο τεχνολογίας (2G/3G) για να μεταφέρει τα δεδομένα από τον αισθητήρα στους servers της εταιρείας.
5.    Απαιτείται η ασύρματη εγγραφή των αισθητήρων σε φορείς ασύρματης κινητής τηλεφωνίας ;
Όχι γιατί οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν παγκόσμιες συμφωνίες με τους κυριότερους φορείς ασύρματης κινητής τηλεφωνίας και έτσι όλο το παγκόσμια δίκτυο ασύρματης κυκλοφορίας περιλαμβάνεται στην μηνιαία σύμβαση π.χ εταιρείας/δήμου.
6.    Αν κάποιος μετακινεί τον κάδο με ειδοποιεί ο αισθητήρας;
Ναι, ο αισθητήρας στέλνει μία ειδοποίηση ότι ο ο κάδος μετακινείται έξω από την ορισθείσα θέση του.
7.    Tι υποδομές απαιτούνται;..........................
8.          Δυνάμεθα να κινούμεθα μεταξύ των αισθητήρων ;
Ναι , το σύστημα υποστηρίζει την επικαιροποίηση της θέσης των κάδων
9.       Δύναται ο αισθητήρας να ανιχνεύσει κάτι άλλο εκτός από την πλήρωση των κάδων;
Ναι, ο αισθητήρας περιλαμβάνει μία μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας και μπορεί να ειδοποιεί σε περίπτωση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας (π.χ από πυρκαγιά) .Επίσης διαθέτει αισθητήρα υψηλής ακρίβειας ανίχνευσης ακόμη και μικρής μετακίνησης του κάδου (π.χ λόγω βανδαλισμών).
10.   Τι αποστάσεις δύναται να μετρήσει ο αισθητήρας;
Από 32 - 400 εκ.
11.   Ο αισθητήρας λειτουργεί σε θερμούς / ψυχρούς καιρούς;
Ναι, ο αισθητήρας λειτουργεί και σε θερμούς και ψυχρούς καιρούς, - 40ο μέχρι + 85ο
12.   Ποιά είναι η διάρκεια της μπαταρίας;
Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας ανέρχεται σε πάνω από 10 έτη σε βέλτιστες συνθήκες. Η ζωή της μπαταρίας ποικίλει εξαρτώμενη από το πόσο συχνά επικοινωνεί ο αισθητήρας με το δίκτυο και τις διάφορες μετρήσεις , τα ασύρματα μηνύματα και η θερμοκρασία.
13.   Ο αισθητήρας χρειάζεται κάποια συντήρηση ;
Όχι , ο αισθητήρας έχει πλήρη συντήρηση δωρεάν και το εσωτερικό τους παρακολουθείται εξ αποστάσεως από τους cloud servers της εταιρείας και το προσωπικό υποστήριξης.
14.   Ποιοί είναι συνήθως οι χρόνοι αυτών των συμβάσεων;
Από 1 - 10 έτη. συμβάσεις μακροχρόνιες έχουν μικρότερο κόστος και έλλειψη στρες.
15.   Είναι οι αισθητήρες αδιάβροχοι;
Ναι, οι αισθητήρες είναι αδιάβροχοι και στεγανοί έναντι της σκόνης καθώς επίσης αντέχει στις πιέσεις των πλυστικών των κάδων.
16.   Ποιά είναι τα πλέον τυπικά οφέλη για τους πελάτες ;
Τυπικά οι πελάτες αναφέρουν μειώσεις κόστους συλλογής απορριμμάτων μεταξύ 20 % - 40 %.Άλλα κοινά οφέλη είναι η μείωση της υπερπλήρωσης των κάδων και η ορατότητα της λειτουργίας της ΔΣΑ.
17.   Με ποιό τρόπο ο αισθητήρας μετράει;
Ο αισθητήρας μετράει με την τεχνολογία των υπερήχων ειδικά σχεδιασμένους για να μετράει διαφορετικά κλάσματα αποβλήτων.
18.   Ποιές είναι οι διαστάσεις και το βάρος του αισθητήρα;
58/61mm (H) x 95mm (W). Βάρος 498g (1.09lbs).
19.   Είναι εύκολο να εγκατασταθεί ο αισθητήρας;
Ναι, θα υπάρχει πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και βίντεο με λεπτομερείς οδηγίες για τις διαδικασίες εγκατάστασης. Επίσης χορηγούνται εργαλεία που καθιστούν την εγκατάσταση εύκολη και ασφαλή. Υπάρχει επίσης εφαρμογή (APP) που καθοδηγεί κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Ένας έμπειρος τεχνικός πεδίου δύναται να εγκαταστήσει τον αισθητήρα σε λίγα λεπτά

20. Πως ασφαλίζεται η εγκατάσταση του αισθητήρα
• Η εγκατάσταση του είναι εύκολη και ασφαλής .Ο αισθητήρας είναι πάντα εγκατεστημένος έξω από τον κάδο , εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια των χειριστών ανά πάσα στιγμή.
Ο αισθητήρας ασφαλίζεται με τη χρήση περτσινιών σε τέσσερα σημεία της περιφέρειάς του, έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημιάς του αισθητήρα από βανδαλισμούς. Η εγκατάσταση της κεραίας στηρίζεται στην κορυφή του καλύμματος του κάδου αποφεύγοντας οποιαδήποτε μεταβολή της μετάδοσης σημάτων σε περίπτωση που το καπάκι είναι μεταλλικό.

Κοπεγχάγη
Έξυπνος χειρισμός αποβλήτων
Στο κέντρο της Κοπεγχάγης δημιουργείται ένα εργαστήριο που θα αρχίσει τον Ιούνιο να μετρά διάφορα θέματα για την δημιουργία έξυπνης πόλης , μεταξύ άλλων μέσα από διάφορους τύπους αισθητήρων τοποθετημένους σε διαφορετικούς κάδους την προοδευτική πλήρωση τους και μέσω ειδικού λογισμικού την βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων καθώς και της χωροθέτησης των κάδων.
Ρότερνταμ
Στο Ρότερνταμ εγκαθίσταται σύστημα παρακολούθησης υπόγειων κάδων για χαρτί με την χρήση αισθητήρων υπερήχων και δυναμικού συστήματος συλλογής αποβλήτων.
http://www.iottechnews.com/media/img/news/iStock_rotterdam2323634.jpg.800x600_q96.pngΗ συλλογή των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών συναντά στο Ρότερνταμ το Internet of Things . To Ρότερνταμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ολλανδίας. Η χρήση των αναλυτικών δεδομένων των αποβλήτων και ο δυναμικός σχεδιασμός των διαδρομών των οχημάτων συλλογής αποβλήτων σκοπεύει να αυξήσει την κυκλική οικονομία.

Με τον παραπάνω σχεδιασμό και την χρήση αισθητήρων υπερήχων θα πραγματοποιείται οη συλλογή του διπλάσιου αριθμού των κάδων χαρτιού καλύπτοντας το 40 % του αριθμού των κάδων χαρτιού της πόλης.

Αυστραλία
Στην Αυστραλία με τις έξυπνες τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο Αυστραλιανό κέντρο για έξυπνες πόλεις θα παροτρύνονται  οι κάτοικοι να τοποθετούν τα σωστά απορρίμματα στους σωστούς κάδων άλλως  θα αναγνωρίζονται και δεν θα επιτρέπεται  η προσωρινή αποθήκευση τους. Θα ηχεί σειρήνα και θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και η αστυνομία.
ΕΛΛΑΔΑ
Ο έξυπνος κάδος απορριμμάτων αποτελεί στο εξωτερικό ένα κλισέ για το Internet of Things αλλά , αλλά η εργασία της διατήρησης των κάδων απορριμμάτων άδειων είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντο. Εάν δεν μπορούν οι Δήμοι να καλύψουν όλη την επιφάνεια του Δήμου θα μπορούσαν νε εξυπηρετούν ευαίσθητες περιοχές όπως πάρκα , περιοχές αναψυχής , αρχαιολογικούς χώρους , ακτές και shopping centers.
H υπερπλήρωση των κάδων δεν είναι μόνο αντι(αισθητικό , περιβαλλοντικό , οικονομικό , υγιεινό  θέμα έχει και πρόστιμα .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Δύναται να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία υπέρηχων αισθητήρων βαθμού πλήρωσης των κάδων απορριμμάτων για να διαπιστώνεται ποιοί κάδοι υποχρησιμοποιούνται , ώστε να τους ανακατανέμουν σε εντονότερες περιοχές. π.χ Suez  Environment
2. Τι γίνεται με την πλήρωση συμπιεστών απορριμμάτων (μπλοκάρει ;;;;;)
3.To σύστημα μπορεί να δίδει μήνυμα σε διαφορετικά σημεία πλήρωσης των κάδων αν αυτό εξυπηρετεί την βελτιστοποίηση του συστήματος σε μικρότερες περιοχές.
4. Οι οδηγοί επίσης μέσα από μία εφαρμογή ενημερώνουν για το πότε αδειάζει ο κάδος στο κέντρο των επιχειρήσεων και εμφανίζεται επάνω στον χάρτη. Αυτό θα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην αναγνώριση της παράνομης χρήσης να χρησιμοποιούν ντους κάδους των οικιακών αποβλήτων με εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα. Αυτοί αναμένουν μέχρι να αδειάσει ο κάδος και τον γεμίζουν με τα δικά τους απόβλητα και εν συνεχεία τηλεφωνούν στον Δήμου ότι γέμισε ο κάδος και χρειάζεται να τον αδειάσουν.
6.  Πληροφορίες πλήρωσης βασισμένες σε διάφορες μετρήσεις
Κάθε χρονικό διάστημα που το σύστημα ρυθμίζεται παράγει  π.χ κάθε ώρα δημιουργεί νέες πληροφορίες του ποσοστού πλήρωσης του κάδου βασισμένες στις πιο πρόσφατες μετρήσεις στον κάδο που παρήχθησαν από τον αισθητήρα.
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται θα πρέπει να ελαχιστοποιεί και σταδιακά να παρεμποδίζει πλήρως την λανθασμένη εκτίμηση πλήρωσης και την ενημέρωση για την ανάγκη εκκένωσης του κάδου η οποία παράγεται λόγω της μη ενιαίας κατανομής των αποβλήτων στο εσωτερικό του κάδου. Βασισμένο σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου είναι πιθανόν να αποφασίσεις πότε ο κάδος έχει πληρωθεί ή εκκενωθεί και με το ιστορικό των πληροφοριών κάνει προβλέψεις και βελτιστοποιεί τις διαδρομές των απορριμματοφόρων.


Βιβλιογραφία

1. Results for small garbage management
http://www.pepperl-fuchs.com/global/en/4507.htm?searchterm=smart+garbage+management&start=0&rows=5&search=&modifier=beginswith
2. Sigma-Hellas
http://www.sigmahellas.gr/index.php?lang=1&thecatid=2&thesubcatid=48&thesubsubcatid=204
3.ENEVO
http://www.enevo.com
4.SMARTBIN
http://www.smartbin.com
5. http://www.sotkon.com/
6. A Guide to Ultrasonic Sensor Set Up and Testing Instructions, Limitations, and Sample Applications
http://www.egr.msu.edu/classes/ece480/capstone/fall09/group05/docs/ece480_dt5_application_note_nkelly.pdf
http://www.Mobiquest.com
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/local-firm-showcases/1859546.html
http://yourstory.com/2015/06/photo-sparks-drones-3d-printers-makerspaces-product-showcase-communicasia/
 http://www.straitstimes.com/sites/straitstimes.com/files/20150521/ST_20150521_VNRUBBISH3_1337421.pdf
Ecube Labs - Integrated Waste Management Solution
http://smartcitiescouncil.com/resources/ecube-labs-integrated-waste-management-solution
World Bank
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/30/global-waste-on-pace-to-triple
U-Dump M2M waste management sensor
http://www.urbiotica.com/en/product/u-dump-m2m-2/
MOBA COMMUNITY
Bin Level Sensor: How does it work and what are the benefits?
https://mobacommunity.com/blogs/entry/Bin-Level-Sensor-How-does-it-work-and-what-are-the-benefits
http://www.iotjournal.com/articles/view?12253
http://www.iotjournal.com/articles/view?12253/2
video
Sensorik4.0®: Smart Waste Management with Ultrasonic Sensors
 https://www.youtube.com/watch?v=qpEVyxV9zu8
Nevonprojects
http://www.nevonprojects.com
video
 Sensorik4.0®: Smart Waste Management with Ultrasonic Sensors
 https://www.youtube.com/watch?v=qpEVyxV9zu80 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου