ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του κεφάλαιο Ε΄9 στις & 10-29 στο βιβλίο του- Αριστοτέλους Πολιτεία- γράφει για το τι επιδιώκουν οι τύραννοι όταν έχουν την εξουσία. Α) Να ταπεινώσουν το φρόνημα των πολιτών, διότι ο μικρόψυχος δεν δύναται να επιβουλευθεί κανέναν. Β) Να μη έχουν οι πολίτες εμπιστοσύνη προς αλλήλους, διότι δεν καταλύεται η τυραννία, εάν δεν αποκτήσουν οι πολίτες εμπιστοσύνη μεταξύ τους, για το λόγο αυτό καταδιώκουν ως επικίνδυνους έγκριτους πολίτες και Γ) Η τυραννία επιδιώκει την εξασθένηση των πολιτών, καθόσον κανείς εξασθενημένος δεν επιδιώκει τα αδύνατα, και φυσικά ούτε και την κατάλυση της τυραννίας, όταν μάλιστα δεν υπάρχει η απαιτούμενη προς τούτο δύναμη και συνεχίζει: Είς ούς μεν ούν όρους ανάγεται τα βουλήματα των τυράννων, ούτοι τρείς τυγχάνουσιν όντες. Πάντα γαρ αναγάγοι τις αν τα τυραννικά προς ταύτας τας υποθέσεις, τα μεν όπως μη πιστεύωσιν αλλήλοις , τα δ’ όπως μη δύνωνται , τα δ΄όπως μικρόν φρονώσιν.Ο μεν ούν τρόπος δι΄ού γίγνεται σωτηρία ταις τυραννίσι τοιούτος έστιν. Έτσι οι σκέψεις των τυράννων περιορίζονται εις αυτά τα τρία κεφάλαια. , διότι όλες τις ενέργειες των τυράννων μπορεί κάποιος να τις κατατάξει σε αυτές τις τρείς βασικές αρχές: ήτοι στο να μη έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους οι πολίτες, στο να μη αποκτούν την απαιτούμενη δύναμη και στο να έχουν πάντοτε μικρό και ταπεινό το φρόνημα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μέθοδος για διατήρηση της τυραννίας. Μήπως στη σημερινή εποχή της άκρατης δημοκρατίας οι ομοιότητες με τα τυραννικά πολιτεύματα είναι ακριβώς οι ίδιες; Μήπως οι κοινοβουλευτικοί μας αντιπρόσωποι λειτουργούν με το πνεύμα των τυράννων προκειμένου να διατηρούν τα προνόμια και την εξουσία τους, όπως έκαναν και στο παρελθόν όλοι οι τύραννοι; Μήπως τις τρείς βασικές αρχές, εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών, εξασθένηση – φτωχοποίηση και ταπεινό φρόνημα τις κάνουν πράξη σε όλα τα δημοκρατικά δήθεν πολιτεύματα; Μήπως η δημοκρατία έχει μετατραπεί σε τυραννία; Αυτά για σήμερα αγαπητοί μου συμπολίτες…. Όσοι καταλάβαμε, καταλάβαμε, οι υπόλοιποι που δεν καταλάβανε, ας τρέξουν να ενταχθούν στο νέο πολίτευμα της τυραννικής δημοκρατίας, γιατί και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους έχουν χάσει και έχουν εξασθενήσει και το φρόνημά τους έχουν απολέσει. Αυτοί οι συμπολίτες μας που δεν κατάλαβαν τίποτα από τα παραπάνω, θα συνεχίσουν ως οι κύριοι υποστηρικτές και βαστάζοι των νέων τυράννων, και με τη θέλησή τους θα μετατρέπουν τη δημοκρατία σε τυραννία..AIΓΙΝΑ 23-3-2017..

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου