ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η διαχείριση των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων από την ίδιατην κοινωνία σαν κοινά αγαθά Από την εμφάνιση κοινωνιών και σε όλη την ιστορική τους εξέλιξη οιάνθρωποι οργανωμένα και συλλογικά δημιούργησαν εγκαταστάσεις καιυποδομές για να καλύψουν τις ανάγκες τους.(παραγωγικές, οικονομικές,κοινωνικές, πολιτικές ,πνευματικές και συναισθηματικές). Με τον τρόποαυτό δημιουργήθηκαν οι κατοικίες , τα ιερά,, οι ναοί, τα ανάκτορα, ταυδραγωγεία, αλλά και τα αγάλματα, οι ζωγραφικοί πίνακες όπως και ταλογοτεχνικά η φιλοσοφικά κείμενα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ταέργα αυτά ενσωματώνουν την οικονομική παραγωγή, την κοινωνικήσυνεργασία, την προσωπική συμμετοχή και την ιδεολογία της κάθεεποχής και κοινωνίας. Αποτελούν λοιπόν κοινή πολιτιστική κληρονομιάκαι επομένως ανήκουν σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν την ευθύνηαλλά και την ανάγκη να τα προστατεύουν αλλά και να τα αξιοποιούν σεόφελος του κοινού συμφέροντος.Όμως ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει και τα ιστορικά μνημεία όπως καιόλα τα δημιουργήματα των λαών σαν εμπορεύματα και προσπαθεί με κάθετρόπο να αποκτήσει κέρδη από αυτά. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που ονεοφιλελεύθερος καπιταλισμός περνά πολύ μεγάλη κρίση, παράλληλα μετην εξαθλίωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και τηνκατάργηση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, καταστρέφειτο φυσικό περιβάλλον και απαξιώνει τα μνημεία της ιστορίας και τουπολιτισμού. Το κράτος που είναι υπηρέτης των μεγάλων επιχειρήσεων, παραχωρεί σειδιώτες για κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αφενός τα φυσικάοικοσυστήματα (δάση, παραλίες, ποτάμια, λίμνες) αφετέρου τα μνημείατης ιστορίας και του πολιτισμού προσβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τηνηθική υπόσταση της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Καθημερινάεκποιούνται σε κάθε γωνιά της γης περιοχές ολόκληρες με πλούτοιστορικό και πολιτιστικό, και αποκλείονται από τους πολίτες σημαντικάιστορικά μνημεία με σκοπό να παραδοθούν στην βουλιμία για κέρδη. Οι λαοί όμως γνωρίζουμε ότι τα μνημεία που δημιούργησαν οι πρόγονοίμας αποτελούν κοινή κληρονομιά όλων μας και για το λόγο αυτό όχι μόνοδε θα επιτρέψουμε την παραχώρησή τους σε ιδιώτες, αλλά είμαστεαποφασισμένοι να τα προστατεύσουμε και να τα διαχειριστούμε εμείς οιίδιοι τόσο για την εκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση των νέων όπωςκαι για την έμπνευση των σύγχρονων δημιουργών, όσο και για τηνενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σχετικά με τηνιστορία κάθε τόπου με στόχο το όφελος των τοπικών κοινωνιών.Η Εναλλακτική Δράση με εθελοντές επιστήμονες έχει εδώ και χρόνιααναλάβει πρωτοβουλίες σε πολλές περιοχές και έχουν δημιουργηθείσυλλογικότητες πολιτών που εργάζονται από κοινού ώστε:α) Να εντοπισθούν τα ιστορικά μνημεία, μικρά η μεγάλα, σημαντικά ηασήμαντα και να καταγραφούν.β) Να γίνει γνωστή σε όλους τους πολίτες η τοπική ιστορία κάθεπεριοχής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου