ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από το βιβλίο του Ι. Παπαδή ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ..


Η Εκκλησία του δήμου είναι η ύψιστη αρχή, το ανώτατο και κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της πολιτείας των Αθηναίων.
Το πολίτευμα της Αθηναίων πολιτείας είναι η κατεξοχήν μορφή της δημοκρατιας, όπου κυρίαρχος είναι ο λαός, το σύνολο δηλαδή των πολιτών της, με την έννοια ότι αποτελεί την πρωταρχική και έσχατη πηγή εξουσίας.
Στο πολίτευμα αυτό της άμεσης δημοκρατίας έχουμε βασική ταύτιση κυβερνώντων και κυβερνωμένων. Στο πολίτευμα αυτό την εξουσία κατέχουν και ασκούν συλλογικά και κατά πλειοψηφίαν όλοι οι ελεύθεροι και άρρενες ενήλικοι Αθηναίοι πολίτες, οι οποίοι και συγκροτούν την Εκκλησία του δήμου. Αυτή αποφασίζει για όλα τα σπουδαία ζητήματα της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Συζητούσε και ελάμβανε αποφάσεις για θέματα που αφορούσαν την ασφάλεια της πολιτείας και του πολιτεύματος,τη λειτουργία των θεσμών,τη διοίκηση, τον επισιτισμό, τον έλεγχο των βουλευτών και των αρχόντων,τις δημόσιες θρησκευτικές εκδηλώσεις, τους ναούς, τα δημόσια οικονομικά, τα δημόσια έργα, τις συμμαχικές υποθέσεις,τον πόλεμο και την ειρήνη, τους εξοπλισμούς,τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.Επίσης πρέβαινε σε αρχαιρεσίες ορισμένων αρχόντων. Επιπλέον αποφάσιζε για πολιτογραφήσεις και για απονομή τιμών σε πολίτες ή ξένους, αλλά και για δημεύσεις, για για αμφισβητούμενες κληρονομιές....κ.λ.π....κ.λ.π.
Η Αθηναϊκή δημοκρατία δεν είχε κυβέρνηση, ούτε άλλη αρχή περιβεβλημένη με εκτελεστική εξουσία.
Είχε όμως όργανα εντεταλμένα να εκτελούν τις αποφάσεις της Εκκλησίας του δήμου. Αυτά τα όργανα, που ήταν οι διάφοροι άρχοντες, συντονίζονταν και ελέγχονταν από τη Βουλή, ενώ η Εκκλησία του δήμου έλεγχε και τη Βουλή και τους άρχοντες.
Υ.Γ. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή για τη λειτουργία της Εκκλησίας του δήμου. Αυτή η Εκκλησία σήμερα έχει μετατραπεί σε Κοινοβούλιο αντιπροσώπων και απο άμεση δημοκρατία ετήσιων αρχόντων κληρωτών και εκλεγμένων φθάσαμε σε μια μορφή φαλκιδευμένης δημοκρατίας, που μπορεί να ονομασθεί: Πολιτικοθρησκευτική ολιγαρχική αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία ισόβιων επαγγελματιών εργολάβων πολιτικών, με ειδικά προνόμια...
Για περισσότερα στο βιβλίο του Ι.Παπαδή. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου